Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning in Vlaanderen verplicht BEN (Bijna-EnergieNeutraal) zijn en in Wallonië Quasi-ZeroEnergie (Q-ZEN). In ons landsdeel voldoet de meerderheid van de bouwvergunningen al sinds 2017 aan die norm, maar in Wallonië is dat veel minder het geval.

Een deel van de verklaring is te zoeken in het feit dat de verplichting in Wallonië pas vier jaar na Vlaanderen werd ingevoerd, omdat ze er lang trouw bleven aan de passiefhuizen. Daardoor is het begrip minder gekend. Uit een studie van AXA blijkt zelfs dat 57 % van de Walen nog nooit van Q-ZEN heeft gehoord. Ook aan Vlaamse zijde is er nog werk aan de winkel, al is hier wel 54 % op de hoogte van BEN. Dankzij sites als www.iedereenben.be zijn we ook beter geïnformeerd.

In Vlaanderen vindt 83% energiezuinig wonen belangrijk, in Wallonië is dat slechts 65 %. Vlamingen blijken de waardevastheid van hun woning als belangrijkste drijfveer te hebben om energiezuinig te bouwen of verbouwen. De voornaamste reden waarom Walen kiezen voor een energiezuinige woning, is meer milieubewustzijn in het algemeen (49% tegenover 37% in Vlaanderen).

Meer Walen verkiezen ook een energiezuinig huis, omdat dat gezonder is om in te wonen en omdat het comfortabeler is. Vlamingen opteren dan weer meer voor een energiezuinige woning omdat de overheid steeds striktere energieprestaties nastreeft.

Minister past isolatieregels toch aan

Minister Ollongren (BiZa) maakt de eisen voor de energieprestatie van nieuwbouw toch strenger. Een eerder voorstel voor de eisen van een ‘Bijna energieneutraal gebouw’ (Beng) werd door initiatiefnemers van duurzame bouwprojecten veel te soepel gevonden.

Geluisterd

De minister heeft naar eigen zeggen geluisterd naar de kritiek tijdens de consultatie over de wijziging van het Bouwbesluit. De meningen over de Beng-eisen liepen uiteen: veel bouwers en ontwikkelaars vrezen te strenge regels, omdat dat een bouwwerk duurder maakt. Maar de isolatiebranche wil juist dat er strengere regels komen.

Stroomverbruik

Die komen er ook, zegt de minister. Ze heeft bijvoorbeeld de eis voor het stroomverbruik van tussenwoningen verlaagd van 70 kWh/m² per jaar naar 55kWh/m². Ollongren: ‘van belang is dat de nieuwe gebouwen zo energiezuinig mogelijk zijn, zodat er niet onnodig energie wordt gebruikt.’ Ook de eis voor woongebouwen, de meeste hoekwoningen en een deel van de vrijstaande woningen wordt aangescherpt.

Herbruikbaar

Het gebruik van alternatieve bouwmaterialen was onder de oude norm altijd lastig, omdat het voordeel van bijvoorbeeld houtskeletbouw, waarmee materialen goed herbruikbaar zijn, in de berekening van de energieprestatie niet altijd voordelig naar voren kwam. De minister past daarom de eis voor lichte bouwmaterialen aan.

Norm

De nieuwe Beng-eisen zijn de opvolging van de EPC, de Europese norm die nu voor nieuwbouw geldt. Volgens Ollogren biedt Beng meer zekerheid dat een gebouw energiezuinig wordt ontworpen dan de EPC. In het geval van de EPC was het makkelijker om energieverliezen door een matige isolerende gevel of schil van een gebouw te compenseren met het opwekken van stroom door zonnepanelen. Bij de Beng is dat lastiger: de eisen voor de isolatie staan los van de opwekking van energie.

Ben Architect

Architect Gruwez bouwde al heel wat bijna energieneutraal gebouwen. Wij bouwen reeds jaren energiezuinige woningen. Bij het ontwerp van deze woningen besteden we uitgebreidt aandacht aan hernieuwbare energie.

Ben bouwen

Ons team levert een totaalconcept voor BEN bouwen en verbouwen. Europa bepaalt dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn. BEN woningen verbruiken een minimum aan energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water en halen hun energie uit hernieuwbare bronnen. In België is er ongetwijfeld nog een pak werk aan de winkel om deze Europese doelstelling te bereiken. Wat betekenen die veranderingen voor de bouwer? En vooral: wat gaat een renovatie of nieuwbouw ons kosten?